Slavian Carnivorans Project - strona główna
Slavian Carnivorans Project
Slavian Carnivorans Project - strona główna


Slavian Carnivorans Project jest autorskim projektem - powstał na bazie dotychczasowej wiedzy na temat polskich ssaków. W naszych badaniach skupimy się przede wszystkim na polskich ssakach drapieżnych, ich roli w ekosystemie, w badaniu ich populacji, a także badań nad morfologią gatunków, ich ekologią, przestrzennym zróżnicowaniem. W Polsce badania nad fauną Carnivores są słabo poznane. Oprócz bowiem co bądź popularnych studiów nad wilkiem czy rysiem, badania nad lisem, bardzo rzadkim żbikiem czy borsukiem są zbyt pobieżne - prowadzi je bowiem tylko garstka naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku, Stowarzyszenie dla Natury "WILK", UJ w Krakowie, Zakład badania ssaków PAN w Białowieży, Instytut Ochrony Przyrody Pan w Krakowie, SGGW w Warszawie, UR w Krakowie czy Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu. Ich dokonania choć ambitne są jak na razie nie wystarczające szczególnie jeśli odnieść je do populacji jenota - najmniej poznanego dzisiaj drapieżnika(gat. inwazyjny) w Polsce i w wielu krajach europejskich: jego ekologii, aktywności dobowej, fluktuacji populacji i innych aspektów gatunku w środowisku oraz jego biologii. Oprócz bowiem badań nad jego liczebnością i zasięgiem występowania oraz zgubnym wpływem na gatunki rodzime nie prowadzi się żadnych innych badań na większą skalę. Pragniemy to zmienić.

8 grudnia 2008
Tomasz Pietrzak
Koordynator ProjektuAdres siedziby:
Centrum Badań Slavian Carnivorans Project
34-606 Łukowica
Łukowica 276


Czy chcesz współpracować przy badaniach SCP?

Wyślij email z twoją chęcią wolontariatu na adres: slaviancp@gmail.com

Podaj swoje imię i nazwisko, narodowość, datę i miejsce urodzenia, stopień naukowy lub rodzaj ukończonej szkoły, główne kierunki badań, adres i miejsce oraz teren, na którym są wykonywane badania oraz ilość badanych gatunków i rodzaj wykonywanej pracy.

Jeżeli chciałbyś/abyś dołączyć do któregoś z wykonywanych projektów, uwzględnij to w wiadomości email.

Więcej o Slavian Carnivorans Project dowiesz się TUTAJ.